Otroški občinski svet

Ob svetovnem dnevu otroka smo leta 2016 v Mladinskem centru Postojna v sodelovanju z občino Postojna organizirali prvi Otroški občinski svet. Na tem so se otroci in mladostniki iz šolskih parlamentov in dijaških skupnosti pogovarjali na temo izboljšanja situacije za otroke in mladostnike v občini. Na občinskem svetu so mladi prišli z različnimi predlogi za izboljšanje situacije na področju športa, kulture, infrastrukture in prometa… Zapisali so se sklepi, in zaobljuba župana, da se bodo v takšni obliki srečevali vsaj  dvakrat letno.

Ker obljuba dela dolg  so se otroški občinski svetniki z otroško županjo in podžupanjama ponovno srečali v času, ko Postojna obeležuje 1. leto odkar je postala Unicefovo otrokom prijazna občina. To bo še ena v sklopu aktivnosti Po-stoj na živi ulici z mladimi. Na otroškem občinskem svetu so preverili v kolikšni meri so se sklepi iz prve seje realizirali in nadaljevali pogovor o aktivnostih, ki bi jih otroci in mladi želeli izvajati oz. udeležiti med poletnimi počitnicami. 

Otroci in mladostniki pa so izmed njih izbrali tri predstavnike, ki bodo otroški občinski svet zastopali tudi na rednih sejah občinskega sveta občine Postojna. 

Mladim je potrebno ponuditi možnost raznovrstnega aktivnega udejstvovanja na različnih področjih in nivojih participacije, ta pobuda pa je tudi priložnost za ozaveščanje o različnih pomembnih vprašanjih, ki jih lahko mladi skozi otroški občinski svet nato prenesejo nazaj med svoje vrstnike. Na ta način lahko mladi pridobivajo nove izkušnje in razumevanja ter nova poznanstva.

 

Fotogalerija: 4. seja Otroškega Občinskega sveta


  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1474jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1470jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1465jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1459jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1456jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1455jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1452jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1451jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1476jpg.jpg
  • 4. seja Otroškega Občinskega sveta: 4_seja_otrokega_obinskega_svetaimg_1505jpg.jpg