Lokalni program mladine

Svet, v katerem živijo mladi, je čedalje bolj kompleksen, kar pomeni, da je prehod iz otroštva v odraslost zahtevnejši in bolj tvegan. Z mladinsko politiko zato Občina Postojna usmerjeno in neprekinjeno vlaga pozornost in sredstva v mlade ter njihovo doseganje avtonomije.

S prioritetnim obravnavanjem mladih mora občina upoštevati tudi upadanje števila in deleža mladih. Trend bo zaznamoval okvire mladinske politike v naslednjih desetletjih, saj se bodo njegovi učinki za mlade in celotno družbo izrazili na različnih področjih.

Zato smo na poziv Občine Postojna začeli s pripravo pisanja Lokalnega programa za mladino za obdobje 2018-2024. Gre za izjemno pomemben dokument, saj bodo v njem zapisani ukrepi, ki jih bo izvajala Občina na področju mladine v obdobju 2018 ̶ 2024 in bodo segali na različna področja življenja mladih. Ta področja so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, mladinsko organiziranje, prosti čas …

Skupaj z mladimi bomo gradili strateški dokument, ki bo omogočal, da bo občina Postojna postala mladim prijazna in v katero bi se radi vračali ter si tukaj ustvarili svoj dom.